01/11/2014

Byggeriet i fuld gang på Slettingen i Løkken

Byggeriet er i fuld gang på Slettingen i Løkken, hvor et nyt helårshus opføres. Arbejdet bliver udført af Fjordbak Byg, der står for hele entreprisen.

Bygherren glæder sig til at kunne tage huset i brug og håber på at dette sker før jul.

Læs mere om projektet her.

01/11/2014

Fremtidens Børnehave

Arkitektfirmaet Hovaldt udarbejder i samarbejde med SmartCity og Rebild Kommune et nyt forslag til ‘Fremtidens Børnehave’.

‘Fremtidens Børnehave’ skal kunne noget helt andet, end de institutioner vi kender. Fremtidens børn, og ikke mindst samfundet vil stille helt andre krav til aktiviteter og indhold i hverdagen. Hvor børnehaven har været et sted med leg og omsorg som omdrejningspunkterne bliver læring,dannelse og mønsterbrud de nye fokusområder.

I samarbejde med ledere og medarbejdere, børn og forældre fra Rebild Kommune har vi udformet en løsning på en konkret institution i kommunen, men resultatet af projektet er også et koncept, som vil kunne bruges alle andre steder i Danmark og alle andre lande, hvor man har daginstitutioner til småbørn.

For at styrke egne observationer og pædagogernes udsagn om de to daginstitutioner har Marie Martinussen, cand. mag. i pædagogik, phd og adjunkt ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, lavet en analyse af de fysiske rammer i den eksisterende børnehave i Bælum, Bondegårdsbørnehaven.

For at fremtidssikre projektet var der også enighed om at institutionen ikke blot skulle være energirigtig. Arkitektfirmaet Hovaldt der har stort kendskab til både Passivhus-standarden og den nye DGNB certificering har udarbejdet skitseforslag og idekatalog til hvad ‘Fremtidens Børnehave’ kan indeholde.

Skitseforslaget præsenteres gennem en række illustrationer, der underbygges af forklarende tekst og argumentation. Afslutningsvis gives et overblik over skitseprojektets målsætning ift. kapacitet, arealer, økonomisk ramme og overslagspriser for de nye tiltag. Den nye bygning til børnehaven opføres i henhold til bygningsreglementets krav til energi, konstruktioner og indeklima og der sigtes imod at bygningen kan overholde kravene til Energiklasse 2020.

01/11/2014

Arkitektfirmaet Hovaldt deltager i Building Green

Arkitektfirmaet Hovaldt deltog i Building Green konferencen i oktober i København.

Konferencen havde til hensigt at sprede det vigtige budskab om bæredygtigt og energieffekivt byggeri, som Building Green står for.

Green Connections som var en del af konferencen fungerede som speeddating-koncept for professionelle. Idéen var at skabe et fælles forum for beslutningstagere, udbydere og branchefolk indenfor energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Her fik deltagernene mulighed for at præsentere, diskutere, udvikle og udbyde nye projekter og idéer i 1:1-møder med nye forretningspartnere og kunder.

Ud over trækplastret Green Connections bød Building Green i år på et konference- og seminarieprogram, som var spækket med udenlandske topprofiler.

Arkitektfirmaet Hovaldt vendte hjem med ny inspiration og viden om det bæredygtige byggeri.

01/09/2014

Totalentreprisekonkurrence vedr. naturskole og refugium

Arkitektfirmaet Hovaldt har i samarbejde med Fjordbakbyg givet et forslag til totalentreprisekonkurrence vedr. naturskole og refugium på Slettingenvej i Hjørring.

Til naturområdet Slettingen er der skitseret to nye bygninger, der i samspil med de eksisterende bygninger skal danne rammer for aktivitet i naturen samt agere knudepunkt for en række rekreative ruter i området. De to bygninger, der rummer en naturskole og et refugium, skal byde folk velkomne på deres tur igennem området, og skabe moderne og attraktive rammer for udflugtsgrupper, skoleklasser og besøgende, der vil nyde den enestående natur i området.
Læs mere om projektet her.

01/09/2014

Multihal i Jerslev under opbygning

Multihallen i Jerslev som er tegnet af Arkitektfirmaet Hovaldt er nu ved at blive opført. Der vil være en stor indvielsesfest den 29. november 2014.

Multihallen får en bred vifte af anvendelsesmuligheder og opføres med optimale forhold for gymnastik, spinning og al anden halsport.

Læs mere om opførelsen af Jerslev hallen her.

Læs mere om selve projektet her.

01/09/2014

Foredrag om bæredygtighed i sommerhuset ved Dorte Hovaldt

Passivhus Nordvest afholder den 16. oktober foredrag med overskriften ¨Det attraktive fritidshus¨.

Civilingeniør i Arkitektur Dorte Hovaldt afholder i den forbindelse oplæg om bæredygtighed i sommerhuset.

Hvordan kan sommerhuset gøres mere bæredygtigt samtidigt med at vi også får et smukt hus ?

Bæredygtighed er mere end energi, men det er primært energiregningen der møder gæsterne når lejen skal betales. Især tyske lejere har stor interesse for at leje energirigtigt og bæredygtigt.

Foredraget afholdes i Klitmøller ved Æ’Redningshus.

Læs mere om foredraget her.

01/09/2014

Energihandlingsplan til Frederikshavn Boligforening

Arkitektfirmaet Hovaldt udarbejder energihandlingsplan til Frederikshavn Boligforenings afdeling 8 – Munkeparken og afdeling 15 – Gartnerbo.

Det er to ældre afdelinger der har nogle gode rammer, men som trænger til optimering i forhold til energi og indeklima.

Arkitektfirmaet Hovaldt giver i energihandlingsplanen forslag til hvor og hvad der kan energi renoveres og ligeledes estimere pris og rentabilitet på forslagene.

Energihandlingsplanen er udarbejdet i samarbejde med Tegnestuen Hyttel

01/08/2014

Ny tilbygning til enfamiliehus på Peder P. Hedegaardsvej i Nørresundby

Arkitektfirmaet Hovaldt tegner ny tilbygning i 2 etager til enfamiliehus i Nørresundby.

Tilbygningens stuetage rummer en stor lys spise- og opholdstue. Endvidere etableres en stor ny hovedindgang til huset.

På 1. sal, hvor indrettes et stort kontor, er der store lyse vinduer, der giver en god kontakt med naturen og en meget flot udsigt udover Aalborg og omegn.

Tilbygningens samlede areal er på 72 m².

01/08/2014

Bygherre giver ros til Arkitektfirmaet Hovaldt

Arkitektfirmaet Hovaldt har tegnet et hus til en privat bygherre.

Bygherren siger flg. om Arkitektfirmaet Hovaldt:

¨Når man står overfor så stor en beslutning, at man vælger at få tegnet et nyt hus, kigger man selvfølgelig arkitekttur, og hvad der falder godt for øjet.

Derfor faldt vores valg på Arkitektfirmaet Hovaldt, da vi kunne se at de leverede mange spændende detaljer og løsninger.

Det valg har vi været yderst tilfreds med. De har lavet et rigtig flot stykke arbejde hele vejen igennem.

Samarbejdet har været utroligt positivt. De har lyttet til vores ønsker, så vi har kunnet føle os trygge gennem hele processen.

Vi kan kun sige; de har virkelig tegnet VORES drømmehus.

Vi kan varmt anbefale Arkitektfirmaet Hovaldt til at tegne netop DIT drømmehus.¨

Du kan se projektet her.

01/07/2014

Regionsklinikken, Brønderslev

Arkitektfirmaet Hovaldt laver udkast til indretning af ny lægeklinik på Brønderslev Sygehus.

I samarbejde med Region Nordjylland skitseres et indretningsforslag til en ny lægeklinik, der skal anvendes indtil at Sundhedshuset i Brønderslev står færdigt. Lægeklinikken kommer til at indeholde et nyt lægekontor, en ny sygeplejekonsultation og en ny lægekonsultation – og der indrettes ligeledes et nyt sekretariat og venteværelse til at tage imod de besøgende.

01/07/2014

3. etape af indretning ved Hune bager i fuld gang

Hune Bager har nu påbegyndt 3. etape af deres ny indretning.

Selve ombygningen drejer sig om et nye toiletfaciliteter og opfriskning af eksisterende cafeområde.

Et godt lysindafald giver cafeen en dejlig lys atmosfære hvor man kan nyde sin kaffe.

01/06/2014

Sustainovation sætter fokus på “Fremtidens bæredygtige boliger”

Nyt seminar sætter fokus på “Fremtidens bæredygtige boliger”.

I forbindelse med lanceringen af DGNB for boliger sætter Sustainovation fokus på fremtidens bæredygtige boliger og det forestående bygningsreglement BR 2015 – 2020. Arrangementet bliver afholdt ved Krone Vinduer der i de seneste år har været ‘first mover’ på vinduesmarkedet inden for energioptimale produkter og rådgivning. Virksomhedens fokus på bæredygtighed har igennem de sidste 4 år været drivkraften for at tænke ECO-modellen ind over alle nye produkter og ydelser

Ved samme seminar sætter vi også fokus på Lejerbos ambitioner indenfor fremtidens bæredygtige almene boliger. Deres koncept er, at hvad enten det drejer sig om nybyggeri eller en totalrenovering, kræver fremtidens almene boliger at miljømæssige, sociale og økonomiske tiltag tænkes som en balanceret helhed.

Læs mere om seminaret her.

01/06/2014

Byggeriet i Løkken er i fuld gang

Byggeriet er i fuld gang på Furrebyvej i Løkken, hvor et nyt helårshus i to plan opføres på en flot grund med udsigt til havet. Arbejdet bliver udført af Fjordbak Byg, der står for hele entreprisen.

Se billederne nedenfor eller klik her for yderligere information om projektet og flere illustrationer.

01/03/2014

Ny indretning og tilbygning til børnehuset Vestbakken i Tårs

Arkitektfirmaet Hovaldt laver prækvalifikation til Børnehuset Vestbakken i Tårs.
Børnehaven ønsker en ny indretning af eksisterende lokaler samt en tilbygning, så institutionen fremover kan huse både børnehave, vuggestue, legestue og gæstedagpleje – i dag er der blot børnehave.

Se mere om projektet her.

01/03/2014

Kursus i BIM, LEAN og DNGB

I foråret 2014 deltager Arkitektfirmaet Hovaldt i et kursus hos UCN act2learn TEKNOLIGI. Overskriften på kurset er ¨Effektivitet og bæredygtighed i byggeriet¨.
Arkitektfirmaet Hovaldt får herigennem nye kompetencer inden for BIM, LEAN og bæredygtighed med hovedvægt på DGNB.
Udviklingen i byggebranchen stiller nye krav fra bygherre om anvendelse af BIM med henblik på fremtidige drift og vedligehold, effektive processer med et optimeret økonomi og tidsforbrug, bæredygtige byggerier med fokus på kvalitetscertificering som DGNB.

01/03/2014

Arkitektfirmaet Hovaldt på studietur

I marts 2014 tager tegnestuen 2 dage til København for bl.a. at se 20 ad de nyeste arkitektoniske værker.
Arkitektfirmaet skal se det helt nye Gl. Hellerup Gymnasium hvis gymnastiksal og skolegård er renoveret at BIG.
Desuden skal vi se udstillingen ¨Kan Det Bære ?¨ på Dansk Arkitektur Center som er en udstilling der fokusere på bæredygtighed.
Herudover skal vi bl.a. se 8-tallet, VM Husene og Bjerget der er tegnet af BIG samt Prismen, Børnekulturhusene og Ama’r der er tegnet af Dorte Mandrup.