Om- og tilbygning af børnehave

Børnehuset Vestbakken

Arkitektfirmaet Hovaldt har udarbejdet forslag til Børnehuset Vestbakken i Tårs. Børnehaven ønsker en ny indretning af eksisterende lokaler samt en tilbygning, så institutionen fremover kan huse både børnehave, vuggestue, legestue og gæstedagpleje – i dag er der blot børnehave.

I om- og tilbygningen af Børnehuset Vestbakken er der lagt stor vægt på at få et hus med mange funktioner til at fungere – både så der er mulighed for at lave aktiviteter i fællesskab i det store forum med mange børn og samtidig skabe mulighed for at kunne trække sig tilbage til ro og fordybelse – få læst en historie, sove middagslur eller blot lege i fred og ro med en kammerat.

Disse funktioner er skabt i rum, hvor det æstetiske, det eksperimenterende og det kommunikerende har ligget til grund for ideerne.

I takt med at der implementeres en række nye funktioner i Børnehuset Vestbakken, opstår en ny opdeling af institutionen. I tillæg til børnehaven etableres vuggestue, legestue og gæstedagpleje som en underafdeling i børnehuset.

Trods den nye afdelings placering i et hjørne af huset, er der stadig stor nærhed og sammenhæng til den øvrige børnehave. Dette sikres gennem glaspartier, der sikrer kig på tværs af de forskellig rum samt placeringen af vuggestuens garderobe.

I den nye organisering af børnehuset er der lagt vægt på at adskille områder, hvor der færdes med udesko og hvor børnene kan have strømpesokker.

Disse områder tydeliggøres gennem gulvbelægning i forskellige farver og inventar, der naturligt afgrænser, og leder børn og voksne den rigtige vej igennem huset.