Renovering og planlægning

EXPO-NET

Projektet omfatter en grundig facaderenovering, hvor enkelte facader males, vandskures eller begrønnes, således at der opnås ét samlet helhedsudtryk.

Kompleksets udearealer, inkl. parkeringsarealer og ankomstareal, omstruktureres op optimeres med henblik på at fremtidssikre arealerne.

Med særligt fokus på at skabe en imødekommende og indbydende ankomst, er arealet mod Sæbyvej indrettet med højbede og helt nye facader, der tilsammen tilfører ankomstarealet nyt unikt udtryk.

ARKITEKTFIRMAET HOVALDT er arkitekt på projektet og har bl.a. rådgivet omkring renovering, materialer og parkering.

Projektet er delvist opført med facaderenoveringen, som er gennemført i 2017.