Til- og ombygning af daginstitution

Grøftekanten

Arkitektfirmaet Hovaldt har i samarbejde med BTM Byg og Moe budt ind på konkurrencen vedr. til-og ombygning af Daginstitutionen Grøftekanten i Fjerritslev, der rummer 45 børnehavebørn samt 20 vuggestuebørn.

Den eksisterende vuggestue/børnehave bestod af to bygninger, hvor bygherres store ønske var at skabe en forbindelse mellem disse så huset fremstod som en stor bygning, hvilket også ville underbygge huset daglige brug.

Foruden indgangen består den nye mellembygning af personalefaciliteter, køkken, samt et større fælles hjerterum for børnene.

I renoveringen af den eksisterende bygning har der været fokus på at skabe en mere funktionel planløsning. Dette har blandt omhandlet omrokering af garderober, toiletfaciliteter, samt forbindelser mellem rum, således flow og forbindelser i større grad understøtter børnenes dagligdag.

I projektet har der været fokus på at bruge lyse materialer, skabe børnevenlige nicher, samt skabe en mellembygning, der naturligt bliver en del af børnehaven både indvendigt og udvendigt.