Om- og tilbygning af efterskole

Ingstrup Efterskole

Arkitektfirmaet Hovaldt har udarbejdet konkurrenceforslag til Ingstrup Efterskole, hvor efterskolens stærkt voksende behov skulle imødekommes, grundet større og større elevantal. Vi designede en tilbygning med høj fokus på at optimere både elevernes og lærernes dagligdag.

Igennem nøgleordene: tværfaglighed, kontakt og åbenhed mellem elever og lærer, fælles arbejdsmiljøer og minimalistisk arkitektur, blev der skabt en helt ny undervisningsfløj, hvor al undervisning i fremtiden skal samles.

Seks moderne og rumlige undervisningslokaler, flere store grupperum og et fælles udeareal, danner et nyt miljø for de mange elever, og dermed bliver undervisningsmulighederne højnet markant.

Konkurrenceprojektet er udarbejdet i samarbejde med Erasmus & Partnere – Rådgivende Ingeniører A/S.