Nyt multi- og kulturhus

Multihus Taarshallen

Med ønsker om et moderne aktivitetshus og samlingssted i Tårs har Arkitektfirmaet Hovaldt tegnet skitseforslag til den indbudte arkitektkonkurrence omhandlende udvidelse af den eksisterende hal.

Hallen udbygges mod vest med en multihal, som udover selve hallen bl.a. indeholder springfaciliteter, fitness og spinning, produktionskøkken, nye omklædningsfaciliteter og nyt cafeteria.

Det har været visionen at skabe et hus fuld af liv, diversitet og aktivitet. Multihus Taarshallen vil i fremtiden danne rammer om hele byens værested og mødested, hvor der er plads til alle på tværs af alder, køn, interesser, kultur og meget mere.

Det centrale multihus forbinder den eksisterende hal og den nye multihal og fungerer som hele husets hjerte. Herfra foregår al fordeling, hvorved rummet vil have en konstant summen af liv og bevægelse.

Der er indarbejdet et stort fokus på synlighed og transparens, hvorved hele husets signalværdi bliver synlig, og man samtidigt kan følge med i, hvad der sker rundt omkring i huset og herved være en del af det aktive fællesskab.

Multihus Taarshallen er skabt med stort fokus på multifunktionalitet. I alle rum er indtænkt en dobbeltudnyttelse af arealer og på at skabe rum i rum, for herved at udnytte så meget af huset som muligt, så der ikke går kvadratmeter til spilde. Udvalgte rum kan inddeles af foldedøre eller skydedøre efter behov og dermed bruges til mange formål, hvilket fremtidssikrer huset.