Nyt socialt samlingssted i Rakkeby

Rakkeby Skovhus

Rakkeby Skovhus er byens nye og fremtidssikrede samlingssted, placeret i det tidligere spejderhus fra 1978. Huset danner rammer for et fælles samlingssted, hvor mangfoldige kulturer og aktiviteter kan udfolde sig under ét tag. Skovhuset er et sted, der styrker de sociale relationer og sammenholdet i lokalsamfundet. Huset og samlingssalen danner rammer for både spejdersamlinger, borgerforening, zumba/dans, idrætsforening, ungdomsklub, dagpleje mm.

Det eksisterende hus fra 1978 var opført i røde mursten og sadeltag i eternitplader. Rummene fremstod mørke og små, og huset var koldt at opholde sig i og derfor var den årlige varmeregning stor.

For at føre huset op til nutidig standard er ydervæggene udvendigt efterisolerede og beklædt med vandret træbeklædning. Loftets saksespær-konstruktion har tilladt en betydelig efterisolering, som bidrager positivt til et væsentligt forbedret energimærke.

Indretningen er udført med fokus på at skabe fleksible rum, som indbyder til utallige forskellige brugsmuligheder af huset. Rummene fremstår herved betydeligt lysere end tidligere, og det forbedrede indeklima øger rummenes komfort.

Projektet var en del af Hjørring Kommunes projekt ”Samling og Sammenhold”.

ARKITEKTFIRMAET HOVALDT har ydet arkitektrådgivning og energirådgivning ifm. ombygningen af huset gennem tæt dialog med husets brugere.

Efter energirenoveringen er huset gået fra et energimærke E til et energimærke A. Dette har medført store besparelser på opvarmningskontoen, et væsentligt forbedret indeklima, samt sikret et miljømæssigt fremtidssikret hus.