Transformering af 10.000 m² restaurant og café-faciliteter

Skallerup Seaside Resort – Restaurant og café

Arkitektfirmaet Hovaldt tegner ombygnings- og indretningsforslag til Skallerup Seaside Resort’s restaurant og café efter at have vundet den indbudte arkitektkonkurrence.

Skallerup Seaside Resort tilbyder en bred vifte af faciliteter til en stor målgruppe. Dette skal centerets indretning og fysiske rammer synliggøre i dets arkitektoniske udtryk. Den naturlige logistik og flow skal optimeres, mens der sikres en synlig samhørighed afdelingerne imellem. Der indtænkes fleksibilitet, så restauranten kan imødekomme mange behov og have plads til selskaber af varierende størrel­ser på samme tid.

Der er lagt vægt på at skabe en letforståelig og genkendelig helhed i hele området, som vil være både identitetsskabende og give rolige, harmoniske rammer. Udvalgte materialer og farver skal fungere som gennemgående elementer i hele området, for derved at skabe en rød tråd, der forbinder alle afdelingerne til én samlet helhed. Som det primære materiale er træ, som kan tilføre interiøret varme, tekstur og stemning og samtidig understrege den nordiske stil og elegance.

Caféen designes og indrettes lyst og imødekommende med en afslappet atmosfære og plads til forskelligheder. Restaurantens interiør er en anelse mørkere, for at skabe en intim og hyggelig stemning, som indbyder til længere ophold i de rolige omgivelser. Caféens og restaurantens fælles omdrejningspunkt er den nye disk, som fungerer som det samlende hjerte. Disken placeres centralt imellem caféen og restauranten og betjener alle kunder.

ARKITEKTFIRMAET HOVALDT har været arkitekt på projektet og tegnet skitseforslag og udarbejdet tilhørende materialekatalog. For om- og tilbygningsprojektet har vi desuden skitseforslag, udført tegninger til myndighedsprojekt inklusiv dialog med myndighederne, projekteret byggetegninger, samt udarbejdet tidsplan og budget.