En lokal naturskole der skal danne ramme for aktivitet i naturen

Naturskole og Refugium

Arkitektfirmaet Hovaldt har i samarbejde med Fjordbak Byg givet et forslag til totalentreprisekonkurrence vedr. naturskole og refugium på Slettingenvej i Hjørring.

Til naturområdet Slettingen er der skitseret to nye bygninger, der i samspil med de eksisterende bygninger skal danne rammer for aktivitet i naturen samt agere knudepunkt for en række rekreative ruter i området. De to bygninger, der rummer en naturskole og et refugium, skal byde folk velkomne på deres tur igennem området, og skabe moderne og attraktive rammer for udflugtsgrupper, skoleklasser og besøgende, der vil nyde den enestående natur i området.

De nye bygninger placeres parallelt med den nye natursti, der føres igennem den eksisterende lade. På denne måde indordner både naturskole og refugium sig det eksisterende område og understreger det tiltænkte flow i området. Naturskolen placeres, så den ligger centralt og som en naturlig del af naturstien, de to lader og den gamle stald. Refugium placeres derimod lidt afsides mod øst, så der opstår et større grad af privathed og stilhed, samt mulighed for uforstyrrede kig mod naturen.

Naturskolen indrettes til undervisning og mødelokale, der kan rumme minimum 25 personer. Fritstående borde midt i rummet gør rummet fleksibelt og giver mange indretningsmuligheder. Værkstedsbordene langs væggen gør det muligt at være kreativ og eksperimentere og nærstudere ting, der er fundet i naturen. Køkkenet rummer de faciliteter, der er nødvendige for at der kan laves mad til en skoleklasse og garderoben har god plads til opbevaring af tasker og jakker. Indretningen er udført således, at det er muligt at aflåse opholdsrum og køkken. På denne måde kan naturskolen også åbnes op for blot at anvende garderobe og toiletfaciliteter, hvis større grupper skal på tur i området.

Refugiet er indrettet med et stort og gennemlyst opholdsrum, der har udsigt mod både nord, øst og vest. Her kan man nyde naturen indefra og iagttage naturen og vejrets foranderlighed i løbet af dagen. Fra opholdsrummet går man igennem køkkenet ind i atelieret, der har stor visuel forbindelse til naturen mod nord. Rummet er indrettet praktisk og rengøringsvenligt med udslagsvask og gulvrist. Den øvrige møblering i rummet er mobil, så der gives mulighed for en personlig og fleksibel indretning af rummet.

Det arkitektoniske udtryk er enkelt og skarpt. Bygningerne er tilpasset området og opført i harmoni med omgivelserne og naturen – både i forhold til placeringen og i forhold til de valgte materialer.