Bæredygtighed

Lavenergi og grøn arkitektur er en vigtig del af alle vores projekter. Byggeriet i Danmark udleder mere en 40 % af det samlede CO2-udslip. Derfor ser vi det som vores ansvar at rådgive vores bygherrer om deres muligheder for at bygge energirigtigt. Vi har solid erfaring med både lavenergi, passivhuse og DGNB. Fra første streg integrerer vi energioptimerende løsninger, og skaber CO2-venlige kvalitetshuse.

BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

Udvikling af et projekts bæredygtige strategi og målsætninger afhænger i høj grad af hvilke forudsætninger, der er til stede for projektet. Nogle gange er det relevant at bygge et passivhus, nogle gange efter DGNB-krav, nogle gange efter 2020-krav, og andre gange er det en blanding af forskellige tiltag, der giver kvalitet til projektet.

I kraft af vores brede viden inden for bæredygtighed er vi altid i stand til at rådgive om muligheder for bæredygtighed ved projektets opstart og eventuelt lave en bæredygtighedsstrategi.

Tegnestuen har blandt andet også været medstifter af SUSTAINOVATION – netværket for bæredygtigt byggeri.

ENERGIBEREGNING

Alle medarbejdere er i stand til at udarbejde en energiberegning og varmetabsberegning på et byggeprojekt iht. Bygningsreglementets krav eller efter tyske Passivhuskrav. At dette sker sideløbende med skitsering er med til at optimere projektet, frem for en anden rådgiver skal udføre energiberegning og derved tilrette projektet efterfølgende.

Energiberegningen fortæller om hvor meget energi, der højest må bruges, for at dække bygningens behov for tilført energi.

DGNB

DGNB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder, at man ikke blot evaluerer byggeriet ud fra hvor MILJØMÆSSIGT bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor SOCIALT og ØKONOMISK bæredygtigt det er.

Grundtanken i DGNB er, at et byggeri kun er levedygtigt på lang sigt, hvis disse tre parametre er bæredygtige hver især. I modsætning til andre bæredygtighedscertificeringer er det netop det helhedsorienterede syn på bæredygtighed, der kendetegner DGNB. Vi arbejder både med projekter, hvor målet er en DGBN-certificering, og andre hvor parametrene blot implenteres i byggeriet uden at certificere det færdige byggeri.

På tegnestuen har vi en DGNB-konsulent, uddannet af Green Building Council. Tegnestuen er ligeledes medlem af Green Building Council, som varetager implementeringen af DGNB i Danmark.