BIM, IKT og VR

Gennem et unikt digitalt overblik tilbyder vi vores kunder og bygherrer en komplet digital løsning, som styringsværktøj til det enkelte projekt. Vi holder os løbende opdaterede gennem kurser, konferencer og erfaringsopsamlinger og indgår i BIM- og IKT-samarbejder med alle grene indenfor byggebranchen. Med Virtual Reality (VR) har vi mulighed for at visualisere byggeprojektet for bygherren. På denne måde kan vi varetage vores kunders og bygherrers behov og ønsker og skabe individuelle og identitetsskabende projekter.

BIM MANAGEMENT

BIM (Building Information Modeling) er et intelligent og målrettet styringsværktøj, der anvendes som digitalt modellerings-redskab og sikrer fuld kontrol over et projekts data. BIM betyder, at projektinformation i højere grad er databaseret. Med BIM-rådgivning sikres bygherre merværdi og øget kvalitet gennem et bedre overblik over processer, bedre styring af tid og økonomi, samt et bedre tværfagligt samarbejde imellem et projekts forskellige aktører. På tegnestuen bruger vi BIM-softwaren Revit i alle projektets faser, og forsikrer derigennem, at alle datainformationer sikres og videregives imellem et projekts faser.

3D-VISUALISERINGER

På tegnestuen anvender vi BIM som et stærkt og essentielt visualiseringsværktøj. I processen med de indledende skitseringer arbejdes der sideløbende med todimensionelle og tredimensionelle tegninger, hvilket gør projektet meget læsbart og let forståeligt. Mens projektet udvikles kan bygherre få en spændende og troværdig tredimensionel oplevelse af dette ved at koble renderingsbilleder af BIM-modellen til virtual reality-briller. På byggepladsen anvendes BIM som et vigtigt kommunikationsværktøj, bl.a. ved byggemøder, fagtilsyn og gennem programmet Dalux Field. BIM-visualiseringer sikrer bygherre og rådgiver et unikt indblik i alle projektets dele og skaber en fælles grundlæggende forståelse for projektet fra de indledende skitseringer til det afleverede byggeri.

IKT

IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi) er de krav, som udgør hovedelementerne i det digitale byggeri, som bl.a. omhandler håndtering af digitale byggeobjekter, digital kommunikation, byggeweb mv. Statslige, kommunale og regionale opgaver over visse beløbsgrænser skal leve op til disse krav stillet i IKT bekendtgørelsen. Vi tilbyder alle ydelser indenfor IKT-rådgivning.

VR

Hos Arkitektfirmaet Hovaldt er Virtual Reality altid en del af vores ydelse. Vi arbejder i forvejen med 3D modeller, og kan nu tilbyde at visualisere byggeprojektet via vores VR udstyr. Det er med til at afstemme vores tanker og idéer, med bygherrens ønsker og krav til sit kommende byggeprojekt. Vi ser VR-værktøjet som en slags kvalitetssikring, der i sidste ende er med til at sikre klarhed over, hvad bygherre kan få for sine penge. Det hjælper os ligeledes til at formidle vores tanker på en bedre måde, end vi førhen har kunnet på papir. Hvad enten du er privat kunde med tanker om nyt enfamiliehus, eller professionel bygherre på større byggeprojektet for flere brugergrupper, så får du, som bygherre hos Arkitektfirmaet Hovaldt, nu mulighed for at se dit projekt 1:1 før det bliver bygget. Vi oplever allerede nu gode resultater på projekter for Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg, hvor personalet og kommende beboere har prøvet udstyret på. Det har givet en række gode indspark, som vi er overbevist om, vi ikke ville have fået, ved brug af traditionelle workshops.