Bæredygtighed

Byggeriet står for en stor del af
Danmarks CO2-udslip

Derfor ser vi det som vores opgave og ansvar at rådgive bygherrer og kunder om bæredygtigt byggeri. Bæredygtighed er en integreret del af alle Arkitektfirmaet Hovaldts projekter. Medmindre bygherren aktivt har fravalgt det, arbejder vi altid ud fra bæredygtige principper.

Udvikling af et projekts bæredygtige strategi og målsætninger afhænger i høj grad af hvilke forudsætninger, der er til stede for projektet. Nogle gange er det relevant at bygge et passivhus, nogle gange efter DGNB-krav, nogle gange efter 2020-krav, og andre gange er det en blanding af forskellige tiltag, der giver kvalitet til projektet.

I kraft af vores brede viden inden for bæredygtighed er vi altid i stand til at rådgive om muligheder for bæredygtighed ved projektets opstart og eventuelt lave en bæredygtighedsstrategi.

Tegnestuen har blandt andet også været medstifter af SUSTAINOVATION – netværket for bæredygtigt byggeri.

http://baeredygtighed
DGNB certificeringer

Helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed

Vi hjælper jer i arbejdet med DGNB, der vurderer byggeri ud fra miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Både hvis jeres mål er en DGNB-certificering, og hvis I blot vil implementere parametrene uden certificering. Vi har en DGNB-konsulent samt auditor ansat, og er medlem af Green Building Council der foretager certificeringen. Se vores DGNB-certificerede projekter her.

DGNB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder, at man ikke blot evaluerer byggeriet ud fra, hvor miljømæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er. DGNB er oprindeligt en tysk standard, og betegnelsen står for ”Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen”, dvs. tysk selskab for holdbart byggeri.

Organisationen Green Building Council, der varetager DGNB-certificeringen i Danmark, kalder DGNB for
”bæredygtighed lagt i værktøjskasse”. Redskabet skal give ro, retningslinjer og overblik i byggeprocessen. Det fokuserer på seks hovedområder, som hvert byggeprojekt vurderes ud fra: miljøkvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet, områdets kvalitet.

Inden for hvert område ligger en række kriterier for bæredygtighed. Arbejdet med DGNB kan både tjene som en inspiration til arbejdet med bæredygtighed og som grundlag for en certificering efter hhv. DGNB Platin, DGNB Guld eller DGNB Sølv. Det er auditoren, der har ansvaret for certificeringsprocessen og indlevering af certificeringsdokumentation til tredjeparts-verificering hos DGNB.dk.

Læs mere om DGNB hos Green Building Council Denmark.

http://baeredygtighed
Svanemærket byggeri

Stort fokus på valg af sunde materialer

Svanemærket er sammen med EU-Blomsten Danmarks officielle miljømærke og kendt fra en lang række produkter. Siden 2005 har det også været muligt at få svanemærket sit byggeri, og det benytter et stigende antal bygherrer sig af. Svanemærkning har fokus på byggeriets livscyklus og stiller skrappe krav til energiforbrug, byggematerialer og kemiske produkter.

Et svanemærket byggeri skal leve op til disse krav hele vejen igennem, dvs. der stilles krav til både materialerne, byggeprocessen, brugsfasen og affaldsfasen. Byggeriet skal opfylde 41 obligatoriske krav, der alle skal dokumenteres. Hvis I vil have svanemærket jeres byggeri, skal I allerede inden byggefasen dokumentere opfyldelse af en række krav.

Svanemærket administreres af Miljømærkning Danmark. Vores ejer Dorte Hovaldt er uddannet konsulent i svanemærket byggeri og kan rådgive jer hele vejen igennem processen.

Læs mere om svanemærket byggeri hos Miljømærkning Danmark.

http://baeredygtighed
Den frivillige bæredygtighedsklasse

Ambitiøse krav til bæredygtighed

Den frivillige bæredygtighedsklasse er endnu ikke en certificering, men en forberedelse til indførelse af en række statslige krav. Bolig- og Planstyrelsen lancerede i 2020 Den frivillige bæredygtighedsklasse som en hjælp til at opbygge kompetencer inden for bæredygtigt byggeri med henblik på at indarbejde en række krav i Bygningsreglementet i 2023. Den frivillige bæredygtighedsklasse består af ni krav, der skal give værdi for både bygherre, bygningsejer og bruger:

  • Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning
  • Ressourceanvendelse på byggepladsen
  • Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold
  • Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet
  • Dokumentation af problematiske stoffer
  • Afgasninger til indeklimaet
  • Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet
  • Støj fra ventilationssystemer i boliger
  • Rumakustik I boliger

Bæredygtighedsklassen tager udgangspunkt i nybyggeri, men vil også kunne afprøves på større ombygninger. Den frivillige bæredygtighedsklasse inddrager – som det fremgår af kravene – mange af de kendte redskaber fra bæredygtigt byggeri, bl.a. livscyklusvurdering (LCA) og totaløkonomisk analyse (LCC). Det er redskaber, som vi bruger og kender rigtig godt hos Arkitektfirmaet Hovaldt. Vi har derfor et godt grundlag for at hjælpe jer med at blive klar til kravene i Den frivillige bæredygtighedsklasse – og på sigt i det nye bygningsreglement.

Læs mere om Den Frivillige Bæredygtighedsklasse her.

http://baeredygtighed
Bæredygtige byggematerialer

Valget af gode byggematerialer har stor betydning

At vælge de rigtige byggematerialer er en vigtig del af et byggeri, når man ønsker at have fokus på bæredygtighed – både i store og små byggerier. Valget af gode byggematerialer har stor betydning for levetiden og byggeriets samlede CO2-aftryk.

Der findes eksempelvis flere forskellige biobaserede byggematerialer, som kan påvirke en bygnings CO2 -aftryk i en negativ retning, da de optager og lagrer CO2 mens de gror i naturen. Derudover findes der også flere muligheder for at arbejde med genbrugsmaterialer. Hos Arkitektfirmaet Hovaldt har vi stor erfaring med at vælge de rigtige løsninger, så valget af materialer bliver det helt rigtige i forhold til det specifikke projekt.

Til at sikre netop dette, bruges værktøjer som LCAbyg og LCCbyg, der fokuserer på henholdsvis CO2 -aftryk og levetidsomkostninger. Derudover er det vigtigt for os, hele tiden af undersøge nye løsninger og muligheder, samt holde os opdateret på viden og erfaringer fra kollegaer og forskning.

LCA beregninger

Som nævnt ovenfor findes der programmer til udregning af en bygnings samlede CO2-aftryk. Dette baseres på information om mængder de på de specifikke byggematerialer, produktionsmetoder, transport og lignende.

Alle disse parametre spiller en rolle når man ønsker at træffe beslutninger med henblik på at vælge materialer og konstruktioner, med et lavt CO2-aftryk. På tegnestuen har vi erfaring med at lave disse beregninger, samt implementere resultaterne på en brugbar måde i det pågældende projekt.

LCC beregninger

Der findes ligeledes software til beregning af levetidsomkostninger ved et byggeri.

Dette spiller i høj grad sammen med LCA-beregningen, da valget af materialer og deres levetid har indflydelse på de økonomiske omkostninger på længere sigt. Derfor laves disse beregninger helst i sammenhæng, så der tages hensyn til både materialernes CO2-aftryk og deres kvalitet og levetid.

http://baeredygtighed

Samarbejdspartnere