http://Arkitektfirmaet%20Hovaldt%20-%20Biobaserede%20byggematerialer

I fredags havde vi på tegnestuen besøg af Kirstine Meyer Frandsen, der er videnskabelig assistent ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet. Kirstine er ved at skrive en Ph.d. der omhandler biogene byggematerialer, og i den forbindelse lagde hun vejen forbi os. Det spændende ved biogene byggematerialer er, at det er materialer der er produceret af biologiske vækster – dvs. materialer som eks. træ, strå, tang, muslinger osv., der blot kræver høst eller indsamling.

Kirstine holdt et spændende oplæg med fokus på både mulighederne og udfordringerne ved at bruge materialer af denne type. De vurderes at kunne spille en vigtig rolle i det fremtidige byggeri, hvor fokusset kommer til at være på en minimering af CO2 aftrykket.

Vi vil gerne takke Kirstine for en inspirerende og lærerig præsentation.