Vi oplever et stort fælles ønske blandt de virksomheder, der er ambitiøse omkring en bæredygtig omstilling af byggebranchen. Dette ’Charter for Nødvendigt Paradigmeskift i det Bæredygtige Byggeri’ er vokset ud af JP Aurora-netværket for bæredygtigt byggeris inkubator. 

Vi har lanceret en hjemmeside www.byggericharter.dk, hvor personer og virksomheder udenfor JP Aurora-netværket også kan tilslutte sig vores opråb om behovet for regler og rammer, der i højere grad understøtter et nødvendigt paradigmeskifte i byggebranchen. 

Sammen kan vi flytte branchen og tydeliggøre, at ønsket om forandring eksisterer på alle niveauer af byggeriets værdikæde og hos alle typer af virksomheder og aktører. 

Ideen til chartret blev født for ca. 1 år siden og nu, hvor den politiske aftale skal landes for 2025, er det tid til at stå sammen om vores opråb om at vi ændrer vores paradigme for byggeriet, så det skaber rum for en seriøs og hurtig skalering af byggeriets bidrag til en bæredygtig omstilling af samfundet. 

#opråb #handling #paradigmeskifte #JPAurora #planloven #bygningsreglementet @https://www.linkedin.com/in/heidibank?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=ios_app