http://DGNB%20konsulent%20for%20bygninger%20i%20drift

Dorte Hovaldt er netop blevet uddannet DGNB konsulent for Bygninger i drift, og dette betyder at vi nu har mulighed for at certificere allerede opførte bygninger! Dette åbner op for en masse nye spændende muligheder, og gør det muligt at sætte endnu mere fokus på energi- og bæredygtighedstiltag i fremtiden.

Formålet med at certificere bygninger der allerede er i drift, er at synliggøre hvilke bæredygtighedsområder bygningen performer godt på, og hvor der er mulighed for forbedringer. Det er derefter op til den enkelte bygningsejer at vurdere, om de vil foretage forbedringer af bygningen.

Der opnås et endeligt certifikat, der på en eksisterende ejendom er gyldigt i tre år. Hvis ambitionsniveauet hos bygningsejeren er højt, og bygningen forbedres med fokus de nødvendige områder, kan der opnås en højere score ved gencertificeringen.