Bygherrerådgivning ifm. renovering

Almene boliger i Frederikshavn

Projektet indeholder en gennemgribende renovering af Frederikshavn Boligforenings afd. 6 – Koktved. De almene boliger er beliggende i Frederikshavn, og består af 8 boligblokke med tilhørende fælles funktioner og udearealer – i alt 102 boliger. Boligerne er opført i 50’erne, og renoveringen kommer til at have fokus på bæredygtighed og energioptimering. Projektet skal DGNB-certificeres til sølv, og vi har DGNB auditorrollen samt ansvaret for samling af alt nødvendig dokumentation herpå.

Der udføres generel renovering og modernisering og ombygning af boliger, så de kan udlejes som tilgængelighedsboliger samt opgradering af udearealer, så de fremstår indbydende. Den generelle renovering består i komplet udskiftning af klimaskærmen, herunder også udskiftning af terrændæk og sikring af sætningsskader. Der foretages udskiftning af kloakanlæg, samt vand-, varme og elinstallationer. Alle indvendige overflader renoveres og der etableres nye og tidssvarende køkken- og badfaciliteter i alle lejemål.

I tilgængelighedsboligerne udføres en større ombygning i forbindelse med etablering af elevator. Målet med renoveringen, er at opnå energi- og allergivenlige boliger, bl.a. ved at arbejde med indeklima-kravene fra DGNB tidligt i projektet. Ejendommene får et omfattende solcelleanlæg suppleret med flow-batteri, så el-biler mm. kan oplades gratis af beboere.

Som et stempel på bæredygtigheden skal projektet DGNB-certificeres, og i den forbindelse arbejdes der særlig meget med at give beboerne ejerskab over deres fremtidige bæredygtige boliger. Udover arbejdet og implementeringen med DGNB, arbejdes der også med specifikt tre af FN’s verdensmål; Sund og Trivsel, Bæredygtig Energi og Bæredygtige Byer og Lokalsamfund – som Frederikshavn Boligforening offentligt har udtrykt et stort ønske om at integrere i alle deres kommende byggeprojekter.

OpgavetypeBygherrerådgivning, renovering

LokationFrederikshavn

StatusIgangværende

Areal11.450 m²

BygherreFrederikshavn Boligforening

BæredygtighedDGNB Sølv

YdelserBygherrerådgivning, EU-udbud inkl. prækvalifikation, tilsyn og ledelse, DGNB proces; indledende screening, bruger-workshops og DGNB certificering samt auditorrollen.