Konkurrenceforslag på totalentreprise

Kridtbruddet – ny daginstitution

Arkitektfirmaet Hovaldt har i samarbejde med Tom Jakobsens A/S, Thingbrandt Landskab og Frandsen & Søndergaard udarbejdet konkurrenceforslag til en ny daginstitution på Bornholmsgade i Aalborg.

Konkurrenceforslaget præsenterer en ny daginstitution, der sætter de bedste rammer for både børn, personale og forældre, med fokus på værdierne; natur, nærhed, sundhed og læring i børnehavens indretning og koncept.

Den nye daginstitution lægger op til et rigt udeliv, hvor inde og ude flyder sammen, og hvor ophold under husets store udhæng kan bruges i alt slags vejr, inden børn og pædagoger bevæger sig videre ud på husets store nye legeplads med masser af elementer til leg og læring. Der er således lagt vægt på at skabe mange og varierede overdækkede områder omkring hele bygningen, der kan være med til at forlænge perioderne for ophold udenfor. Udearealerne er synlige fra fællesområderne inde, så fællesskabet og legene indenfor, naturligt kan fortsætte udenfor.

Generelt er hele huset bearbejdet med henblik på at skabe et lyst og venligt miljø med åbenhed, overskuelighed og differentierede aktivitetsområder, rum og arkitektur, der understreger og forstærker husets identitet og udfordrer til fællesskab og leg i alle aldre. Samtidig er der fokus på de små̊ nærområder og nicher der bidrager til ro og fordybelse for det enkelte barn.

Små nicher i gangarealerne er disponeret, således at gangene ikke opleves som gange, men som forløb med små nicher, huler og legeområder. Fællesarealet, børnegarderober og øvrige funktioner med karakter af fællesskab rettet mod det overdækkede centrale fælles uderum mod syd, som på mange måder bliver husets udvendige hjerterum, og inviterer til ekstra meget udeophold. Alle grupperum er orienteret langs facaderne der giver udsyn til forskellige aktiviteter. Nogle mod legepladsen, nogle mod skolens fodboldbaner mv. Hvert grupperum vil således have noget forskelligt at byde på. Ud for alle grupperum er der større overdækkede arealer der inviterer til udeophold i mindre og nære relationer.

Bæredygtige principper er en stor del af konceptet for daginstitutionen – inde arealer som udearealer, der opføres efter bæredygtighedsprincipperne i DGNB. Dette gør, at man udover at få en god og sund bygning, også̊ lægger op til en bæredygtig og energirigtig adfærd både ved børn, personale og forældre.

OpgavetypeNybyggeri

LokationAalborg

Udarbejdet2021

Areal1.722 m²

BygherreAalborg Kommune

YdelserArkitektrådgivning

SamarbejdspartnereTom Jakobsens A/S, Thingbrandt Landskab, Frandsen & Søndergaard