Nænsom restaurering og totalrenovering af klassisk Skagenhus

Pedits Hus

Pedits Hus er i særdeleshed et af Skagens helt særlige og bevaringsværdige huse.

Det grundmurede længehus er elegant og detaljerigt udsmykket med fremspringende sokkel, hvidmalede brystningsudsmykninger under vinduerne og en usædvanlig trappefrise på gavlene. Husets unikke detaljer er under renoveringen nænsomt istandsat og fremhævet i respekt for husets klassiske Skagen-stil. Det røde tegltag og de lysegule facader er, med stor respekt for og hensyntagen til husets oprindelige byggestil, bevarede og restaurerede. På husets sydside er påsat en kvist i samme stil som den oprindelige på nordsiden, for at forbedre kvaliteten af husets første sal.

Restaureringen og renoveringen af det bevaringsværdige Pedit’s Hus er præmieret af Skagen Byfond som et “..godt og repræsentativ eksempel for, hvordan man skal bevare Skagens huse og hvad der kan komme ud af at respektere de oprindelige bygningers stil ved at udføre en korrekt restaurering og ikke en ombygning..

I præmieringen er der bl.a. lagt stor vægt på at “Renoveringen har ikke ændret oplevelsen af huset – tværtimod. Det har været en total renovering, som i dag hæver husets herlighedsværdi og forøger oplevelsen til glæde for alle, der nyder Skagens oprindelige huse. Hele projektet er et klart billede på hvordan Skagens huse skal behandles, således at området bevare den herlighedsværdi som er så vigtigt for os og som vi kan viderebringe i kulturarven.

Vi er meget taknemmelige for de flotte ord og præmieringen.

ARKITEKTFIRMAET HOVALDT har været arkitektrådgiver ved restaurering og renovering både indvendigt og udvendigt af det smukke og unikke Skagenhus. Igennem hele processen har vi haft en tæt dialog med bygherre, og stået for både den indledende skitsering, myndighedsdialog og -ansøgning, samt rådgivning igennem selve opførelsesfasen.