Arkitektrådgivning til private og professionelle

Hos Arkitektfirmaet Hovaldt er hvert projekt unikt og bliver behandlet herefter. Siden firmaets opstart har vi specialiseret os i at udføre god og kompetent arkitektrådgivning for både private og professionelle bygherrer. Vi har opdelt byggeprocessen i fem faser – jo flere faser der vælges, jo bedre kan vi som rådgiver sikre, at netop jeres drømme og behov integreres i projektet og bliver til virkelighed.

FOR PRIVATE BYGHERRER

Arkitektrådgivning er vigtigt, uanset om man påtænker at gå i gang med et lille eller et stort projekt. For mange er et byggeprojekt den største investering i livet, og derfor er det særligt vigtigt at alle drømme og ønsker bliver indarbejdet i projektet.

PROCESSEN

INDLEDENDE RÅDGIVNING

IDEOPLÆG

 • Koncept
 • Arkitektonisk idé
 • Inspiration
 • Rå håndskitser

Idéoplæg er den første bearbejdning af bygherrens idé, dvs. de tanker, forventninger og behov bygherren har med henblik på en beslutning om opgavens realisering.

Vi indleder alle projekter med et uforpligtende møde, som skal afklare drømme, behov og ønsker, afstemme forventninger, og give et overblik over aktuelle forhold, som kan påvirke et projekt, som fx lokalplan, bygningsreglement og økonomiske rammer.

I Ideoplægget tegnes på et konceptuelt niveau, ofte i form af håndtegninger, som visualiserer byggeriets koncept og hovedidé.

PROJEKTERINGSRÅDGIVNING

FORSLAGSFASEN

 • Præsentationsmappe med tegninger
 • Økonomisk og tidsmæssigt overslag

Forslagsfasen er en designmæssig bearbejdning af opgaven på baggrund af idéoplægget og bygherres nedskrevne ønsker og krav. Forslaget er detaljeret i en sådan grad, at alle afgørende beslutninger og dispositioner er foretaget og beskrevet.

Forslaget afleveres som udgangspunkt i en præsentationsmappe indeholdende tegninger, 3D visualiseringer, beskrivelse og inspirationsmateriale.

PROJEKTERINGSRÅDGIVNING

MYNDIGHEDSPROJEKT

 • Byggeandragende indeholdende tegninger, beskrivelser m.v.
 • Indhentning af tilbud ved statiker eller om nødvendigt; brandrådgiver
 • Energiberegning
 • Relevant forhåndsdialog med myndigheder

Rådgivning i forbindelse med myndighedsprojekt omfatter udarbejdelse af ansøgning om byggetilladelse samt samling af nødvendigt grundlag herfor.

Foruden selve byggetilladelsen stilles der i dag krav om indsendelse af yderligere dokumentation i form af Drift & Vedligeholdelsesmanualer, funktionstest  m.v.

Disse ydelser bør udføres af entreprenør eller af anden rådgiver og er derfor som udgangspunkt ikke en del af vores ydelse.

PROJEKTERINGSRÅDGIVNING

UDBUDSPROJEKT

 • Målfaste tegninger
 • Detailtegninger
 • Tilbudshentning
 • Relevante beskrivelser
 • Statiske beregninger

Projektet viderearbejdes og konkretiseres yderligere og der udarbejdes et gennemført og kvalitetssikret tegningsmateriale, som efterfølgende kan bruges til at indhente konkrete tilbud ved fx en hovedentreprenør.

Vi udformer relevante beskrivelser og tidsplaner, og kan tilbyde professionel styring af processen med indhentning af tilbud, forsikringer og entreprisekontrakter.

PROJEKTOPFØLGNING

UDFØRELSE

 • Koordinering med entreprenør
 • Reviderede tegninger
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Færdigmelding

Løbende i byggeprocessen udfører vi kompetente fagtilsyn på byggepladsen og sikrer at arbejdet følger projektets intentioner. Vi taler både jeres og entreprenørs sprog og kan fungere som mægler herimellem, hvorved mange misforståelser kan undgås.

Vi sørger for, at jeres forventninger til projektet indfries og at i på overtagelsesdagen står med jeres drømmeprojekt.

FOR PROFESSIONELLE BYGHERRER

Vi har stor erfaring med arbejde for og med professionelle bygherrer og leverer altid vores bedste rådgivning rettet mod og tilpasset til hvert enkelt projekt. Gennem dialogbaserede processer fokuserer vi på at skabe løsningsorienterede resultater og i sidste ende arkitektur i høj kvalitet.