Knudepunkter i Frederikshavn gågade

Frederikshavn fremtidige samlingsgade

Med Frederikshavn Kommunes omdannelse og byfornyelse som udgangspunkt er projektet et led i en forestående renovering af gågaden. Med fokus på at skabe sociale rum, som kan fungere på tværs af aldersgrupper og interesser, uanset årstid, er der skabt to knudepunkter med både oplagte og sekundære opholds- og mødesteder. Forslaget udspringer af Frederikshavns identitet, som i dag især kendetegnes ved det aktive havnemiljø, som er et internationalt trafikknudepunkt.

Projektets vision og hovedfokus ligger i to trafikale knudepunkter, hvor gågaden mødes af flere sidegader. De to knudepunkter transformeres til to, selvstændigt og i sammenhæng, stærke byrum, hvor der er plads til ung som gammel, borger som besøgende, og hvor der lægges op til ophold, interaktion og aktivitet. I fremtiden skal de to områder danne rum for en bred palette af muligheder og være Frederikshavn Gågades samlingspunkter. I designet er der lagt fokus på at bryde de store åbne flader ned i menneskelig skala, så der bliver rart at opholde sig.

Gågadens belægning udlægges i tre forskellige grå nuancer af massive, skarpskårede granit sten i et klassisk halvstens-forbandt, som symboliserer bølger i relation til Frederikshavns beliggenhed som havneby.

For at opnå et unikt grønt præg i hele gågaden plantes der træer langs hele gadeforløbet, mens der i de tilstødende sidegader anlægges små “skove” af fortættede træer, hvormed det grønne vil præge sidegaderne.

OpgavetypeKonkurrence, Urbant design

LokationFrederikshavn

Udarbejdet2018

Areal1600 m²

BygherreFrederikshavn Kommune

YdelserArkitektrådgivning