Konkurrenceforslag på renovering og tilbygning af sognegård

Sognegård

Arkitektfirmaet Hovaldt har udarbejdet et konkurrenceforslag omhandlende udvidelse samt renovering af Tårs Sognegård.

Forslaget er skabt ud fra en vision om at skabe en sognegård, der med sin arkitektur henvender sig til Tårs Kirke, og som både vil øge og optimere brugen af sognegården.

I forslaget renoveres og indrettes den eksisterende bygning med administrative faciliteter og funktioner, hvor der ønskes ro og plads til fordybelse. I den nye fløj placeres de mere offentlige faciliteter som lounge, undervisningslokale, fællessal og garderober. Foruden dette redesignes udearealerne så disse kan inddrages i huset brug bla. med bålplads, terrasse, have og overdækkede bænkeområder.

I udformningen af projektet har sognegårdens relation til kirken været i højsædet. Dette er blandt bearbejdet ved at skabe visuelle relationer, både fra bygningens indre men også fra udearealerne.  Sognegården fremstår med hvide vægge, og ståltag, der er en direkte reference til kirken. For at bløde facaderne op, er der desuden integreret små træpartier, og vinduerne til fællessalen er placeret i et skråt bælte, som også giver sognegården et mere unik udtryk.

Med nærværende forslag vil Tårs Sognegård fremover fremstå imødekommende og åben for borgere og i høj grad bidrage med gode rammer for aktiviteter og liv i Tårs.

OpgavetypeKonkurrenceforslag

LokationTårs

Udarbejdet2022

ArealRenovering af 261 m² og ny tilbygning: 336 m²

BygherreTårs Menighedsråd

YdelserArkitektrådgivning