Konkurrenceforslag på totalentreprise

Thyhallen

Arkitektfirmaet Hovaldt har i samarbejde med TL-Byg, Frandsen & Søndergaard, Aage Jensen & Ernst Hansen rådgivende ingeniørfirma samt Raabys Tegnestue udarbejdet konkurrenceforslag på totalentreprise til Thyhallens delprojekt 1, der omfatter en ny Multihal, ny Minihal samt ombygning af Hal A.

Delprojekt 1 er en vigtig del af Thisted Kommunes strategiplan: THY PÅ FORKANT. I en samlet helhedsplan for Thyhallen gennemføres tre delprojekter, der tilsammen skaber et supermoderne og regionalt center for livskvalitet, gennem sundhed, bevægelse, fællesskab og kultur.

Tankerne bag konkurrenceforslaget er at livet i Thyhallen fremover primært skal udfolde sig i det centrale foyerområde, hvorfra der vil være stor visuel og fysisk forbindelse til de aktiviteter, der foregår i Multihal, Minihal og Hal A.

Multihallen opføres sydvest for Thyhallen og bygges sammen med den eksisterende svømmeklub. Sammenbygningen sker både i nedre og øvre niveau og fletter sig ind over svømmeklubbens arealer i stueplan. Fra klublokalet er der udsyn til multihallen.

Multihallen indeholder primært springfaciliteter i form af flere springgrave, kile, fiber track og fast track.  Derudover opstreges der også til en mini håndboldbane, en volleybane, tre badmintonbaner og en tennisbane.

Fra multihallen er der direkte adgang til det store depot, der er placeret under motoriklandskabet. Der etableres store vinduespartier i facaderne der giver en god forbindelse til omgivelserne. Vinduespartierne i facaderne, suppleres med jævnt fordelte ovenlys mellem alle spærfag, der giver et jævnt og godt fordelt dagslys i hallen.

Alle vinduerne er forsynet med udvendige blinds, der muliggør afskærmning fra solen – både af hensyn til indeklima, men også for at kunne tilpasse mængden af dagslys den konkrete aktivitet der er i hallen.

Multihallens øvre niveau er i direkte forbindelse med den centrale foyer, og den store visuelle og fysiske sammenhæng understreges yderligere af et stort glasparti i gulvet i overgangen mellem de to bygningsvolumener.

På balkonen er der indrettet et åbent café-område, hvorfra der er udsigt til multihallens aktiviteter, samt kig til svømmehallen.

Adgangen til hallens nedre niveau kan ske på tre måder; via den nordlige trappe der giver adgang direkte fra foyerområdet, aktivitetstrappen i den sydlige ende, der har forskellige højder på trin, og naturligt leder folk videre fra balkonen samt motoriklandskabet der løber langs hallens nordfacade. Der er store vinduespartier mellem motoriklandskab og multihallen.

OpgavetypeTotalentreprise, Konkurrenceforslag

LokationThisted Kommune

Udarbejdet2019

Areal2.600 m²

BygherreThisted Kommune

SamarbejdspartnereTL-Byg, Frandsen & Søndergaard, Aage Jensen & Ernst Hansen rådgivende ingeniørfirma, Raabys Tegnestue