Præstebolig og sognegård

Vejgaard Sognehus

Arkitektfirmaet Hovaldt har i samarbejde med Frandsen & Søndergård vundet arkitektkonkurrence om til- og ombygning af Vejgaard Sogne- og aktivitetshus.

Udgangspunktet for projektet har været at ombygge de eksisteren­de bygninger, til at løse nutidens funktionsbehov, og samtidig værne om Vejgård Kirkes historie, som særligt præsteboligen har været en stor del af.

Vi har i hovedtræk valgt at bevare præsteboligens ydre rammer, og lægge op til et nyt moderne indre, med en gennemgribende renovering, som giver mulighed for indbygning af nutidens krav til fx lydisolering, IT- udstyr, brandsikkerhed og ventilation.

Der foretages mindre ombygninger af præsteboligens facader, for at øge sammenhængen mellem ude og inde og åbne mere op mod Vejgaard Kirkevej.

Det eksisterende sognehus er af nyere dato og mere tidssvarende indvendig, og bevares derfor i højere grad i sin helhed. Dog foretages mindre ombyg­ninger samt opdateringer af overflader, for at løse funktionsbehovet i dag, og for at skabe en bedre sammenhæng til den nye hovedindgang og præsteboli­gen.

Den nye hovedindgang binder sognehus og præstebolig sammen, så huset fremover fremstår som et samlet sogne- og aktivitetshus, og bliver en del af ansigtet udadtil mod byen. Derudover styrkes forbindelsen mellem Sognehus og Kirken.

Sognehusets funktioner bliver koblet til ha­veanlægget og kirken, så funktionerne i sognehuset i langt højere grad kan drage nytte af udearealerne og give samspil med kirken. Dette sker dels via den nye hovedindgang, med direkte adgang til haven og en placering, der henvender sig mod kirken, samt ved at åbne gavlen i den store sal op med stort vinduesparti, så scenen i salen kan benyttes i forbindelse med udearran­gementer. Derudover indeholder haveanlægget en række små opholdsnicher, som kan benyttes i det daglige til fx gruppearbejde for konfirmander, studie­grupper mv.

OpgavetypeTil- og ombygning

Udarbejdet2019

Status2021

Areal1.150 m²

BygherreVejgaard Menighedsråd

BæredygtighedBR18

YdelserArkitektrådgivning, Totalrådgivning

SamarbejdspartnereFrandsen & Søndergård