Ny udestue i Tislum Bakker

Villa Henriksen

Udestue på 32 m² bygges til eksisterende hus.

Niveaufri adgang mellem eksisterende hus og udestue giver en bedre udnyttelse af arealet.

Sternkanten på udestue og overdække går ud i et for at opnå et let og enkelt udtryk. Højden af udestue og overdække tilpasses det eksisterende hus. Husets gesims går fri af udestuens tagkonstruktion. Dette gør både konstruktionen og det endelige udtryk mere enkelt.

I forlængelse af udestuen etableres et overdækket areal. Halvdelen af det overdækkede areal udføres som lameller, så sollys kan trænge igennem taget.

Udestuen og overdækket opføres i mahognitræ for at opnå en flot reference til eksisterende døre og vinduer i huset.