Sammenlægning af SFO og børnehave

Fremtidens Børnehave

Velkommen til Fremtidens Børnehave – et udviklingsprojekt, der skal inspirere til, hvordan man kan nytænke og optimere rammerne for både børn, pædagoger og forældre i fremtidens daginstitutioner.

Projektet tager udgangspunkt i det specifikke scenarie tilstedeværende i Rebild Kommune på udarbejdelsestidspunktet: Bakkehusene SFO og Børnehave i Bælum stod foran en sammenlægning i SFO’ens eksisterende bygninger og yderligere et nybyggeri i umiddelbar nærhed til SFO’en.

Fremtidens børnehave er udarbejdet med stort fokus på en bred bæredygtighed. Gennem projektet er der blevet draget inspiration fra den eksisterende DGNB certificering for kontorbyggeri, og samtidig er der fremstillet en række yderligere kriterier, der bør fokuseres på, når der designes en daginstitution.

Green Building Council var ved projektets udarbejdelse igang med at udarbejde en ny DGNB certificeringsstandard, der skal gælde for daginstitutioner. Det var tanken at nærværende projekt – Fremtidens Børnehave – forhåbentligt kunne bidrage og inspirere til denne nye standard.

Hovedfokus i dette projekt er at designe og indrette den nye børnehave, men da SFO og børnehave slåes sammen og fysisk deler samme bygning, vil projektet også omfatte en overordnet strategi for disponeringen af SFO’en. Det forsøges at anskue projektet i et større perspektiv, så der opstår et helhedsorienteret resultat og en synergi, der fordrer et fortsat større samarbejde mellem både Skole, SFO og Børnehave.

Fremtidens Børnehave bygger på fire overordnede koncepter, der har været styrende igennem designprocessen:

FÆLLES ANKOMST
– børn, pædagoger og forældre mødes på tværs

FLEKSIBILITET OG DOBBELTANVENDELSE
– de samme rum og faciliteter kan bruges af flere folk på forskellige tidspunkter af dagen
– stor åbenhed mellem inde og ude

LYS OG KIG PÅ TVÆRS AF BYGNINGEN
– udviskede grænser medfører overblik

RUM I RUM
– både ude og inde
– varierende rumlige oplevelser
– sikrer tryghed og mulighed for tilbagetrækning i de ellers åbne omgivelser

Foruden ovenstående koncepter, har en række parametre været sat i højsæde for at opnå en velfungerende og bæredygtig børnehave:

– Bred bæredygtighed og implementering af så mange aspekter fra DGNB som muligt
– Bæredygtighed i børnehøjde, der kan ses, føles, smages og duftes
– Stimulering af sanser gennem materialer og omgivelser
– Fokus på grønne tiltag og børnenes læring herom
– Sunde materialer, lavt energiforbrug og godt indeklima
– Godt arbejds- og læringsmiljø for pædagoger og børn

 

Trine Saaby, Adjunkt ved University College Nordjylland udtaler om projektet:

“I regionalfondsprojektet P2 Energirigtigt byggeri (2012-2014) var et af de ni kommunale demonstrationsprojekter stærkt inspireret af muligheden for eksport af koncept af bæredygtige børnehaver samt en overbevisning om, at ny pædagogik stiller andre krav til bygninger og rum.
Et frugtbart samarbejde mellem SmartCityDK, Rebild Kommune, Dorte Hovaldt, Arkitektfirmaet Hovaldt og Marie Martinussen, cand. mag. i pædagogik, ph.d. og adjunkt ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet samt ekspert i ‘rummet som pædagog’ resulterede i en løsning på en konkret institution, som imødekom fremsatte ønsker fra ledere, medarbejdere, børn og forældre. Men resultatet af projektet er også et koncept, som vil kunne bruges alle andre steder i Danmark og alle andre lande, hvor man ønsker at bygge (DGNB certificerede) bæredygtige daginstitutioner til småbørn, pædagoger og forældre.
Dorte Hovaldt, Arkitektfirmaet Hovaldt ApS, bidrog med vigtig viden om de bæredygtige kvaliteter fra DGNB certificeringsordningen således, at institutionen ikke blot blev energirigtig, men også bæredygtig.”

 

Projektet er udarbejdet i samarbejde med SmartCity Aalborg og Rebild Kommune.

Læs mere om projektet og se den fulde rapport på: http://www.smartcitydk.dk/dk/publikationer/fremtidens-boernehave/fremtidens-boernehave.htm